• 0

Według sondażu, który został opublikowany w środę, spożycie marihuany przez młodzież „znacznie spadło” w 2021 r., Podobnie jak ogólnie spożycie nielegalnych substancji przez nastolatków. Dzieje się tak pomimo faktu, że w całym kraju uchwala się i wdraża więcej stanowych przepisów dotyczących legalizacji marihuany.

Badanie Monitoring the Future (MTF), które śledziło zachowania i postawy młodzieży związane z narkotykami od 1975 roku, ujawniło w tym roku duży spadek używania konopi indyjskich w ubiegłym roku wśród uczniów klas ósmej, dziesiątej i dwunastej.

marijuana trends in 12 month

I chociaż pandemia koronawirusa ograniczyła interakcje społeczne w sposób, który prawdopodobnie przyczynił się do nagłego spadku, nowe dane dostarczają więcej dowodów na poparcie argumentu, że legalizacja marihuany dla dorosłych nie prowadzi do zwiększonego używania marihuany przez nieletnich.

Oto jak zmieniło się używanie konopi w ubiegłym roku dla każdej kategorii wiekowej od 2020 do 2021 roku:

Uczniowie ósmej klasy: 7,1% zadeklarowało używanie marihuany w ubiegłym roku w 2021 r., w porównaniu do 11,4% w 2020 r . 10- klasiści
: 17,3% zadeklarowało używanie marihuany w ubiegłym roku w 2021 r., w porównaniu do 28,0% w 2020 r .
30,5% zadeklarowało używanie marihuany w minionym roku w 2021 r. wobec 35,2% w 2020 r.

Podobnie spadło w tym roku dzienne, 30-dniowe i codzienne używanie konopi indyjskich wśród nastolatków.

Używanie alkoholu, nikotyny i wszystkich innych nielegalnych narkotyków również „znacznie spadło” – wynika z ankiety finansowanej przez National Institute on Drug Abuse (NIDA) i przeprowadzonej przez naukowców z University of Michigan.

any illicit drug other than marijuana
Spadek używania konopi indyjskich w ubiegłym roku jest znacznie większy w porównaniu z konsumpcją wszystkich innych nielegalnych narkotyków.

„Nigdy nie widzieliśmy tak dramatycznego spadku używania narkotyków wśród nastolatków w ciągu zaledwie jednego roku. Dane te są bezprecedensowe i podkreślają jedną nieoczekiwaną potencjalną konsekwencję pandemii COVID-19, która spowodowała zmiany sejsmiczne w codziennym życiu nastolatków” – powiedziała dyrektor NIDA Nora Volkow komunikacie prasowym.

„Idąc dalej, kluczowe będzie zidentyfikowanie kluczowych elementów tego ostatniego roku, które przyczyniły się do zmniejszenia używania narkotyków – czy to związanych z dostępnością narkotyków, zaangażowaniem rodziny, różnicami w presji rówieśniczej, czy innymi czynnikami – i wykorzystanie ich w przyszłych działaniach profilaktycznych ,” powiedziała.

Badanie , które obejmowało samodzielne zgłoszenie się przez 32 260 uczniów w 319 szkołach od lutego do czerwca, jest kolejnym przykładem tego, jak prohibicyjna narracja, że legalizacja marihuany zwiększy używanie przez młodzież, nie trzyma wody.

„Te najnowsze odkrycia uzupełniają rosnącą literaturę naukową, pokazującą, że zasady regulacji marihuany mogą być wdrażane w sposób, który zapewnia dostęp dla dorosłych, jednocześnie ograniczając dostęp młodzieży i niewłaściwe używanie” – powiedział Paul Armentano, zastępca dyrektora NORML . w komunikacie prasowym Paul Armentano, zastępca dyrektora NORML. .

Badanie 2020 MTF wykazało również, że konsumpcja konopi indyjskich wśród nastolatków „ nie zmieniła się znacząco w żadnym z trzech stopni użytkowania przez całe życie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w ciągu ostatnich 30 dni i w codziennym użytkowaniu w latach 2019-2020”.

Inne badanie finansowane przez władze federalne, National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), zostało opublikowane w październiku , pokazując, że używanie marihuany wśród młodzieży spadło w 2020 roku r. w związku z pandemią koronawirusa i gdy więcej stanów przeszło do wprowadzenia legalizacji.

Co więcej, analiza opublikowana przez Journal of the American Medical Association we wrześniu wykazała, że ​​wprowadzenie legalizacji ma ogólny wpływ na konsumpcję marihuany przez młodzież, która jest „statystycznie nie do odróżnienia od zera”.

W rzeczywistości wydaje się, że ustanowienie pewnych regulowanych modeli konopi indyjskich może w rzeczywistości prowadzić do mniejszego używania marihuany wśród nastolatków pod pewnymi środkami.

Sama Volkow przyznała również w niedawnym wywiadzie, że legalizacja nie doprowadziła do zwiększonego wykorzystywania młodzieży pomimo jej wcześniejszych obaw. Raport federalny opublikowany w maju również zakwestionował prohibicyjną narrację dotyczącą konsumpcji marihuany.

W odniesieniu do tego ostatniego badania MTF, dyrektor Biura Białego Domu ds. Narodowej Polityki Kontroli Narkotyków (ONDCP) Rahul Gupta powiedział, że „Administracja Biden-Harris jest zobowiązana do wykorzystywania danych i dowodów do kierowania naszymi działaniami zapobiegawczymi, dlatego ważne jest, aby zidentyfikować wszystkie czynniki, które mogły doprowadzić do tego spadku używania substancji, aby lepiej informować o przyszłych strategiach profilaktycznych”.

„Administracja inwestuje historyczne poziomy finansowania w programy profilaktyczne oparte na dowodach, ponieważ opóźnianie używania substancji do okresu dojrzewania znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń związanych z używaniem substancji” – powiedział.

Narodowe Centrum Statystyk Edukacyjnych Departamentu Edukacji USA przeanalizowało również ankiety wśród młodzieży szkół średnich w latach 2009-2019 i stwierdziło, że „nie ma mierzalnej różnicy” w odsetku uczniów klas 9-12, którzy zgłosili zażywanie marihuany przynajmniej raz w ostatnich 30 dni.

W oddzielnej, wcześniejszej analizie, Centers for Disease Control and Prevention stwierdziło, że konsumpcja marihuany wśród uczniów szkół średnich spadła w szczytowych latach legalizacji marihuany rekreacyjnej.

Badanie wykazało, że „ nie zmienił się” wskaźnik bieżącego używania konopi indyjskich wśród uczniów szkół średnich w latach 2009-2019. Jednak w analizie przy użyciu modelu kwadratowej zmiany, konsumpcja marihuany w ciągu życia zmniejszyła się w tym okresie.

Inne badanie opublikowane przez urzędników Kolorado w zeszłym roku wykazało, że konsumpcja konopi indyjskich wśród młodzieży w stanie „nie zmieniła się znacząco od czasu legalizacji” w 2012 roku, chociaż metody konsumpcji są zróżnicowane.

Urzędnik z National Marijuana Initiative ONDCP poszedł jeszcze dalej w zeszłym roku, przyznając, że z niejasnych powodów konsumpcja marihuany przez młodzież „spada” w Kolorado i innych zalegalizowanych stanach i że to „dobra rzecz”, nawet jeśli „nie nie rozumiem dlaczego.

Źródło: https://www.marijuanamoment.net/youth-marijuana-use-decreased-significantly-in-2021-despite-state-reforms-federally-funded-survey-finds/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *