• 0

Kannabidiol (CBD) niedawno szturmem podbił świat zdrowia i dobrego samopoczucia, pojawiając się wśród legionów produktów sprzedawanych w sklepach z suplementami i naturalnych sklepach ze zdrowiem.

Możesz znaleźć olejki CBD, kremy do ciała, balsamy do ust, płyny do kąpieli, batony proteinowe i wiele innych.

Producenci alkoholu wskoczyli nawet na modę, produkując shoty, piwa i inne napoje alkoholowe z dodatkiem CBD.

Jednak wiele osób kwestionowało bezpieczeństwo łączenia alkoholu i CBD.

W tym artykule przyjrzymy się efektom mieszania CBD i alkoholu.

Co to jest CBD?

Kannabidiol (CBD) to naturalnie występujący związek występujący w roślinie konopi.

W przeciwieństwie do tetrahydrokannabinolu (THC), aktywnego składnika konopi, CBD nie ma żadnych właściwości psychoaktywnych ani nie powoduje haju, który często kojarzy się z używaniem marihuany (1Zaufane źródło).

Olej CBD jest ekstrahowany z rośliny konopi, a następnie mieszany z olejem nośnikowym, takim jak olej kokosowy, palmowy, oliwkowy lub z nasion konopi.

W ostatnich latach CBD zyskało powszechną popularność i jest obecnie dostępne w różnych formach, w tym w sprayach, kapsułkach, produktach spożywczych, nalewkach i zastrzykach.

Obiecujące badania sugerują, że CBD może oferować szereg korzyści zdrowotnych , w tym pomoc w radzeniu sobie z bólem, zmniejszenie lęku i poprawę zdrowia skóry (2Zaufane źródło,3Zaufane źródło,4Zaufane źródło).

STRESZCZENIE
CBD to związek wyekstrahowany z rośliny konopi. Służy do produkcji suplementów w różnych formach. Badania sugerują, że CBD może zmniejszać ból, zmniejszać niepokój i promować zdrowie skóry.

Mogą wzmacniać nawzajem swoje efekty

Alkohol jest znany ze swojej zdolności do zmniejszania zahamowań i promowania uczucia relaksu (5Zaufane źródło,6Zaufane źródło).

CBD może mieć podobny wpływ na twoje ciało. Badania wykazały, że może zmniejszyć niepokój i uspokoić nerwy (3Zaufane źródło,7Zaufane źródło).

Na przykład jedno badanie na 72 osobach wykazało, że przyjmowanie 25–75 mg CBD dziennie przez zaledwie jeden miesiąc zmniejszyło niepokój i poprawiło jakość snu (8Zaufane źródło).

Przyjmowanie alkoholu i CBD razem może wzmocnić te efekty, potencjalnie powodując objawy, takie jak zwiększona senność i uspokojenie polekowe.

Niektórzy twierdzą również, że mieszanie CBD i alkoholu może nasilać wzajemne działanie, powodując zmiany nastroju i zachowania.

W rzeczywistości jedno małe badanie dotyczyło skutków podawania uczestnikom 200 mg CBD wraz z 1 gramem alkoholu na każde 2,2 funta (1 kg) masy ciała.

Zaobserwowano, że połączenie alkoholu z CBD powodowało znaczne upośledzenie sprawności motorycznej i zmiany w postrzeganiu czasu. Uczestnicy nie doświadczyli tych efektów, gdy sami zażywali CBD (9Zaufane źródło).

Niemniej jednak to badanie jest przestarzałe i wykorzystuje znacznie większą ilość CBD niż większość ludzi zwykle używa.

Niestety, niewiele jest badań na temat skutków zdrowotnych przyjmowania CBD z alkoholem.

STRESZCZENIE
Zarówno CBD, jak i alkohol sprzyjają uczuciu spokoju i odprężenia. Łączenie ich razem może wzmocnić te efekty. Jednak potrzebne są dalsze badania, aby określić, w jaki sposób te dwa czynniki mogą wpłynąć na twój nastrój i zachowanie.

CBD może chronić przed skutkami ubocznymi alkoholu
Niewiele wiadomo o skutkach mieszania CBD i alkoholu.

Jednak obiecujące badania pokazują, że CBD może chronić przed niektórymi negatywnymi skutkami alkoholu.

Oto kilka sposobów, w jakie CBD może wpływać na działanie alkoholu.

Może zapobiegać uszkodzeniom komórek i chorobom
Nadmierne spożycie alkoholu może powodować uszkodzenie komórek, zwiększając ryzyko zapalenia i chorób przewlekłych, takich jak zapalenie trzustki, choroby wątroby i niektóre rodzaje raka (10Zaufane źródło).

Kilka badań na zwierzętach wykazało, że CBD może chronić przed uszkodzeniem komórek spowodowanym spożyciem alkoholu.

Na przykład jedno badanie na szczurach wykazało, że nałożenie żelu CBD na skórę zmniejszyło uszkodzenia komórek mózgowych spowodowane nadmiernym spożyciem alkoholu nawet o 49% (11Zaufane źródło).

W innym badaniu stwierdzono, że wstrzykiwanie myszom CBD pomogło chronić przed alkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby poprzez zwiększenie autofagii, procesu, który promuje obrót nowych komórek i prowadzi do regeneracji tkanek (12Zaufane źródło).

Jedno z badań wykazało, że bogate w CBD ekstrakty z konopi mogą powodować toksyczność wątroby u myszy. Jednak niektóre myszy w tym badaniu były karmione lub karmione na siłę bardzo dużymi ilościami ekstraktu z konopi .

Nie jest jasne, czy CBD ma którykolwiek z tych samych efektów u ludzi. Potrzebne są dalsze badania, aby dowiedzieć się, czy CBD może zapobiegać uszkodzeniom komórek wywołanym alkoholem u ludzi.

Może obniżać poziom alkoholu we krwi
Stężenie alkoholu we krwi (BAC) jest miarą ilości alkoholu we krwi. Wyższy BAC generalnie koreluje z większą utratą kontroli motorycznej i funkcji poznawczych (14Zaufane źródło).

Niewiele jest badań nad wpływem CBD na poziom alkoholu we krwi.

Jednak jedno badanie z udziałem 10 osób wykazało, że gdy uczestnicy przyjmowali 200 mg CBD z alkoholem, mieli znacznie niższy poziom alkoholu we krwi niż wtedy, gdy spożywali alkohol z placebo (9Zaufane źródło).

Należy pamiętać, że to badanie zostało przeprowadzone w latach 70. i używało bardzo dużej dawki CBD — prawie 5–10 razy wyższej niż zalecana dla większości ludzi. Nie jest jasne, czy normalne dawki CBD miałyby taki efekt.

Ponadto inne badania wykazały sprzeczne wyniki. Kilka badań na zwierzętach wykazało, że CBD nie zmniejszało stężenia alkoholu we krwi, gdy było podawane zwierzętom razem z alkoholem (15Zaufane źródło,16Zaufane źródło).

Dlatego potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, w jaki sposób CBD może wpływać na poziom alkoholu we krwi u ludzi.

Może być terapeutyczny w przypadku uzależnienia od alkoholu
Niektórzy badacze uważają, że CBD może pomóc w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu.

Dzieje się tak, ponieważ niektóre badania na zwierzętach wykazały, że CBD może pomóc zmniejszyć kilka objawów uzależnienia i odstawienia (17Zaufane źródło,18Zaufane źródło).

W rzeczywistości jedno z ostatnich badań dotyczyło wpływu CBD na szczury uzależnione od alkoholu. Stwierdzono, że CBD pomogło zmniejszyć spożycie alkoholu, zapobiegło nawrotom i zmniejszyło motywację do spożywania alkoholu (15Zaufane źródło).

Badania na ludziach są ograniczone. Niemniej jednak, jedno badanie z udziałem 24 palaczy wykazało, że używanie inhalatora CBD przez tydzień zmniejszyło używanie papierosów o 40%. Wyniki te sugerują, że CBD może pomóc w ograniczeniu uzależniających zachowań (19Zaufane źródło).

Potrzebne są dalsze wysokiej jakości badania, aby ustalić, czy CBD może pomóc w uzależnieniu od alkoholu u ludzi.

STRESZCZENIE
Badania na zwierzętach pokazują, że CBD może zmniejszać uszkodzenia wątroby i komórek mózgowych spowodowane przez alkohol. Może również pomóc obniżyć poziom alkoholu we krwi, a nawet pomóc w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, chociaż potrzebne są dalsze badania.

Czy powinieneś brać CBD i alkohol razem?
Obecnie nie ma wystarczających badań, aby określić skutki mieszania CBD i alkoholu.

Kilka badań na ludziach i zwierzętach wykazało, że CBD może zmniejszać niektóre skutki uboczne alkoholu.

Jednak istnieją ograniczone badania na temat tego, czy przyjmowanie CBD i alkoholu razem powoduje niekorzystne skutki zdrowotne.

Co więcej, efekty działania CBD różnią się w zależności od osoby, więc trudno jest określić, czy mieszanie CBD z alkoholem wpłynęłoby na wszystkich w podobny sposób.

Ponadto większość obecnych badań skupia się na skutkach spożywania bardzo dużych ilości alkoholu z CBD, a nie na skutkach spożywania kilku drinków tu i tam z CBD.

Tak więc niewiele wiadomo o skutkach umiarkowanego lub okazjonalnego spożycia. Z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania CBD i alkoholu, zwłaszcza jeśli nie masz pewności, jak wpłynie to na Ciebie.

Jeśli zdecydujesz się na mieszanie CBD i alkoholu, trzymaj się małych ilości obu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem.

STRESZCZENIE
Ponieważ badania nad bezpieczeństwem CBD i alkoholu są ograniczone, nie zaleca się brania ich razem. Jeśli zdecydujesz się mieszać CBD i alkohol, trzymaj się niskich ilości obu, aby zminimalizować ryzyko.

Najważniejsze!
CBD i alkohol mogą wzmacniać wzajemnie swoje działanie, a przyjmowanie obu razem w dużych dawkach może powodować senność i uspokojenie.

Jednak wiele badań na ludziach i zwierzętach pokazuje, że CBD chroni przed uszkodzeniem komórek wywołanym alkoholem i zmniejsza stężenie alkoholu we krwi oraz objawy uzależnienia i odstawienia.

Jedno badanie na myszach wykazało, że CBD może zwiększać ryzyko toksyczności wątroby. Jednak niektóre myszy otrzymały duże ilości CBD.

Niestety większość istniejących badań skupia się na zwierzętach otrzymujących duże ilości zarówno CBD, jak i alkoholu. Za mało badań analizuje wpływ umiarkowanych dawek na ludzi.

Dopóki nie będzie dostępnych więcej badań, pozostaje niejasne, czy CBD i alkohol można bezpiecznie łączyć.

 

źródło: https://www.healthline.com/nutrition/cbd-and-alcohol

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *