cannabiscartoon
  • 0

Eksperymenty z wirtualną rzeczywistością pokazują, że popularny narkotyk może sprawić, że mózg stanie się bardziej podatny na błędne zapamiętywanie.

Wkura Lilian Kloft natknął się na 2015 badań wykazujące związek pomiędzy używaniem konopi i podatność na fałszywe wspomnienia, znalazła się zastanawiać, o skutkach prawnych wyników. Badanie wykazało, że osoby intensywnie używające marihuany częściej niż osoby kontrolne tworzyły fałszywe wspomnienia – na przykład wspomnienia zdarzeń, które nigdy nie miały miejsca, lub wypaczone wspomnienia wydarzeń, które miały miejsce – nawet jeśli nie były w tym momencie „na haju”.

Tego rodzaju fałszywe zapamiętywanie może stwarzać trudności dla osób zbierających wiarygodne zeznania w przypadku przestępstwa, mówi Kloft, doktorant z psychofarmakologii i psychologii sądowej na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. W konsekwencji rosnąca akceptacja konopi na całym świecie rodzi pytania nie tylko o to, jak narkotyk wpływa na pamięć, ale także o to, jak funkcjonariusze organów ścigania powinni przeprowadzać wywiady z podejrzanymi, ofiarami i świadkami, którzy mogą być pod wpływem lub regularnie zażywać narkotyk.

Niektórzy uczestnicy śmiali się i rozmawiali z wirtualnymi postaciami. Inni popadli w paranoję.

Aby dokładniej zbadać związek między konopiami indyjskimi a tworzeniem fałszywej pamięci, Kloft i współpracownicy zrekrutowali 64 ochotników do serii eksperymentów. Uczestnicy, którzy byli okazjonalnymi użytkownikami marihuany, otrzymywali waporyzator zawierający konopie lub placebo z konopi, a następnie kazano im głęboko wdychać i wstrzymać oddech na 10 sekund. Następnie naukowcy przetestowali je w trzech różnych zadaniach mających na celu wywołanie fałszywych wspomnień.

W pierwszym zadaniu zespół poprosił ochotników o zapamiętanie list słów, a następnie o wybranie tych słów z list testowych, które zawierały również fikcyjne słowa. Zgodnie z oczekiwaniami, zarówno trzeźwi, jak i pijani uczestnicy fałszywie zapamiętali niektóre z fikcyjnych słów. Ale podczas gdy trzeźwi uczestnicy w większości fałszywie pamiętali słowa, które były silnie powiązane ze słowami z oryginalnych list, nietrzeźwi uczestnicy wybierali również mniej powiązane i zupełnie niepowiązane terminy.

W kolejnych dwóch zadaniach badacze chcieli sprawdzić, czy mogą wywoływać fałszywe wspomnienia poprzez dostarczanie uczestnikom dezinformacji. Mając nadzieję, że te testy będą miały większe znaczenie dla świata rzeczywistego niż lista słów, Kloft i współpracownicy opracowali dwa wciągające scenariusze rzeczywistości wirtualnej, obejmujące pospolite przestępstwa. W pierwszym, „scenariuszu naocznego świadka”, uczestnicy obserwowali bójkę na peronie kolejowym, po której wirtualny współświadek opowiedział o incydencie, ale z kilkoma błędami, w tym fałszywym przypomnieniem psa policyjnego, który nie był częścią kłótni. W „scenariuszu sprawcy” uczestnicy weszli do zatłoczonego baru i zostali poinstruowani, aby sami popełnili przestępstwo – ukraść torebkę.

Naukowcy zaobserwowali szereg efektów związanych z konopiami indyjskimi, gdy osoby pod wpływem alkoholu wchodziły w interakcje w tych wirtualnych środowiskach. Niektórzy uczestnicy śmiali się i rozmawiali z wirtualnymi postaciami w scenariuszach, donosi Kloft, podczas gdy inni popadli w paranoję i potrzebowali pomocy w kradzieży torebki. „Jedna osoba uciekła nawet tak szybko, że wyrwali całą konfigurację VR i upadł na ziemię” – mówi. Kiedy badacze przeprowadzili później wywiady z uczestnikami, używając kombinacji pytań wiodących i niewiodących, ci, którzy byli odurzeni, wykazywali wyższy odsetek fałszywej pamięci zarówno w przypadku scenariusza naocznego świadka, jak i sprawcy w porównaniu z grupą kontrolną.

Aby poszukać długoterminowych skutków marihuany, eksperymentatorzy zadzwonili do badanych z powrotem tydzień później i przetestowali ich ponownie na listach słów, tym razem z kilkoma różnymi fikcyjnymi słowami. używając kombinacji starych i nowych pytań. Tak jak poprzednio, stwierdzili mniejszą dokładność pamięci w teście skojarzeń słów u osób pod wpływem alkoholu w porównaniu z trzeźwymi uczestnikami. Nie było statystycznie istotnych różnic między grupami dla scenariuszy rzeczywistości wirtualnej, wynik, który według Klofta może wskazywać na zanik pamięci w czasie u wszystkich uczestników.

Neuropsychofarmakolog poznawczy Manoj Doss , staż podoktorski na Johns Hopkins University, który nie był zaangażowany w badanie, wykorzystał skojarzenia słowne i inne zadania w swoich własnych badaniach, aby wykazać, że tetrahydrokannabinol (THC), główny składnik psychoaktywny konopi, zwiększa fałszywe wspomnienia u uczestników próbować odzyskać informacje, których się wcześniej nauczyli. Doss twierdzi, że badanie Klofta i jego współpracowników jest nowatorskie nie tylko dlatego, że wykorzystuje rzeczywistość wirtualną, ale także dlatego, że pokazuje, że zarówno scenariusze w świecie rzeczywistym, jak i zadanie skojarzenia słów mogą wywoływać fałszywe wspomnienia.

Badanie powinno skłonić ludzi do zastanowienia się nad najlepszymi praktykami, jeśli chodzi o nietrzeźwych świadków.

Jednak w przypadku testów przeprowadzanych po tygodniu Doss zauważa, że ​​trudno jest ustalić, czy badacze obserwowali rzeczywiste fałszywe wspomnienia, ponieważ uczestnicy mogą pamiętać zarówno dokładne, jak i fałszywe informacje, które napotkali w oryginalnym eksperymencie. W teście uzupełniającym „ludzie mogą powiedzieć tak na rzeczy, których nie powinni, tylko dlatego, że widzieli je w pierwszym teście”, mówi Doss. Sugeruje, że zwiększenie liczby testowanych pozycji, a także oddzielne przeanalizowanie nowych i wcześniej używanych testów słownych i pytań do wywiadu, może ujawnić większą częstość występowania fałszywych wspomnień w teście opóźnionym u uczestników, którzy zażywali konopie indyjskie.

Giovanni Marsicano , neurobiolog z Uniwersytetu Bordeaux we Francji, który nie brał udziału w badaniach, mówi, że nowe wyniki zgadzają się z odkryciami, które poczynił na myszach: zwierzęta, które otrzymują zastrzyki z THC, częściej niż zwierzęta kontrolne kojarzą niepowiązane bodźce — samo w sobie jest rodzajem fałszywej pamięci. Jego praca wykazała również, że receptor kannabinoidowy znany jako CB1, który jest bardzo obfity w hipokampie i korze przedczołowej, prawdopodobnie odgrywa kluczową rolę w tworzeniu tych przypadkowych skojarzeń. Jednym z głównych zadań tego receptora jest zmniejszanie uwalniania neuroprzekaźników. Marsicano stawia hipotezę, że gdy receptor CB1 jest aktywowany, sygnalizacja neuronowa jest hamowana w taki sposób, że mózg jest mniej zdolny do oddzielenia prawidłowych od nieprawidłowych informacji.

Roger Pertwee , farmakolog z University of Aberdeen w Wielkiej Brytanii, który nie był zaangażowany w badania, mówi, że wyniki holenderskiego zespołu nie są zaskakujące, biorąc pod uwagę to, co wiadomo o wpływie kannabinoidów na pamięć. W przeciwieństwie do endogennych kannabinoidów, które mają tendencję do selektywnej aktywacji niektórych receptorów CB1, a nie innych, związki zawarte w konopiach aktywują jednocześnie wszystkie receptory CB1; ta bezkrytyczna aktywacja może również w jakiś sposób przyczynić się do powstawania fałszywych wspomnień, wyjaśnia Pertwee, która współpracuje z GW Pharmaceuticals, firmą produkującą leki na receptę pochodzące z konopi.

W przyszłości Kloft mówi, że jest zainteresowana tym, jak ludzie traktują wspomnienia, które tworzą, gdy są na haju, aby dowiedzieć się, czy „ufają” tym wspomnieniom. „Czy są do nich pewni i czy istnieje jakaś strategia, którą stosują, aby skorygować ich prawdopodobnie upośledzoną pamięć?”

Współautorka badania, Elizabeth Loftus , psycholog poznawczy i ekspert ds. pamięci ludzkiej z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, mówi, że badanie zespołu powinno skłonić ludzi do myślenia o najlepszych praktykach, jeśli chodzi o nietrzeźwych świadków. „Prawo uznaje, że istnieją świadkowie wymagający szczególnej troski i uwagi podczas przesłuchania: małe dzieci, osoby niepełnosprawne umysłowo, a czasem osoby starsze są zaliczane do tej kategorii”, mówi Loftus. „Może [ludzie na haju] nie mogą być kolejnym przykładem… . . bezbronni świadkowie, na których musisz być wyjątkowo ostrożny?

Źródło: https://www.the-scientist.com/notebook/cannabis-increases-propensity-for-false-memories-67473

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *