8041b861 0f2a 4358 abcf f3e407ede185
  • 0

Jak wynika z badań, palenie marihuany bogatej w CBD „nie ma znaczącego wpływu” na zdolność prowadzenia pojazdów

Nowe badanie wykazało „brak znaczącego wpływu” na zdolność prowadzenia pojazdów po paleniu marihuany bogatej w CBD i brak wpływu na parametry życiowe, nawet jeśli wszyscy uczestnicy badania przekroczyli dopuszczalny limit THC we krwi.

W pilotażowym badaniu przeprowadzonym w Szwajcarii, 33 uczestników otrzymało jointa zawierającego 500 mg tytoniu i albo 500 mg marihuany bogatej w CBD (16,6 procent całkowitego CBD; 0,9 procent całkowitego THC) lub 500 mg placebo zawierającego produkt o nazwie Knaster Hemp to mieszanka ziół bez nikotyny i kannabinoidów o konopnym aromacie. Następnie badacze wykorzystali wiele popularnych testów DUI.

Ponieważ szwajcarski rynek produktów CBD eksplodował w ostatnich latach, autorzy chcieli zbadać skuteczność produktów rzucających palenie tytoniu bogatych w CBD i ich wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

Według trzech badaczy z Instytutu Medycyny Sądowej na Uniwersytecie w Bernie, „celem obecnego badania było sformułowanie zaleceń dotyczących ostrzeżeń dotyczących produktów zastępujących tytoń zawierających marihuanę bogatą w CBD oraz dostarczenie kierowcom informacji o możliwym ryzyku spożywanie marihuany bogatej w CBD.”

„Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, obecne badanie jest jednym z pierwszych, które bada potencjalny wpływ palenia marihuany bogatej w CBD na bezpieczeństwo na drodze” – powiedzieli.

Wyniki nie wykazały znaczących różnic między wpływem palenia marihuany bogatej w CBD i placebo na czas reakcji, czas motoryczny, zachowanie pod wpływem stresu lub koncentrację.

„Nie stwierdzono znaczącego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów po paleniu marihuany bogatej w CBD”.

Aby potwierdzić, że uczestnicy przekraczali dozwolony limit jazdy z THC w swoim systemie, po paleniu i po zakończeniu testów pobrano próbki krwi w celu określenia stężeń kannabinoidów CBD, THC i metabolitów THC.

19 mężczyzn i 14 kobiet biorących udział w badaniu, w wieku od 19 do 31 lat, rzuciło monetą i, w zależności od tego, po której stronie wylądowała moneta, podano jointa z marihuaną bogatą w CBD lub placebo. Uczestnicy zostali przetestowani po raz drugi między 7 a 14 dniem później, a „ci, którzy palili skręta CBD pierwszego dnia testu, otrzymali skręta placebo i odwrotnie”.

Po analizie statystycznej wyodrębniono następujące grupy: CBD kontra konsumpcja placebo, kobiety kontra mężczyźni oraz pierwsza próba kontra druga próba.

Ocena psychologiczna kierowców składała się z trzech różnych testów mających na celu zmierzenie i zbadanie postaw związanych z bezpieczeństwem drogowym, które miały pomóc w podejmowaniu rzetelnych decyzji dotyczących zdolności do prowadzenia pojazdu. Obejmował test reakcji, ocenę determinacji w celu pomiaru zdolności reagowania w warunkach złożonych bodźców oraz test Cognitron, w którym uczestnik porównuje jedną figurę geometryczną z czterema innymi figurami geometrycznymi.

Badaniu okazało się, że nie wystąpiły znaczące różnice w czasie reakcji lub czasie silnika pomiędzy paleniem marihuany CBD-bogaty i placebo. Istniała różnica między czasem reakcji mężczyzn i kobiet po spożyciu marihuany bogatej w CBD, a czasem motorycznym, niezależnie od tego, czy spożywano marihuanę bogatą w CBD, czy placebo. Nie było różnicy między pierwszym a drugim dniem testowania, co pozwoliło naukowcom stwierdzić, że „efekty uczenia się” można wykluczyć.

„Nie zaobserwowano żadnego wpływu na parametry życiowe po paleniu marihuany bogatej w CBD”.

W teście determinacyjnym każdy uczestnik znalazł się w „sytuacji przeciążenia” o wysokiej częstotliwości bodźców, tak że nie był już w stanie wykonać wymaganych reakcji. Umożliwiło to badanie zachowania uczestników w różnym stopniu stresu psychofizycznego.

Wyniki ujawniły „brak znaczących różnic w porównaniu między spożyciem CBD i placebo, między uczestnikami płci męskiej i żeńskiej lub między pierwszym a drugim badaniem”.

Analiza testu Cognitrone, w którym uczestnik porównał jedną figurę geometryczną z czterema innymi figurami geometrycznymi, również nie wykazała żadnych znaczących różnic między paleniem marihuany bogatej w CBD a placebo, ani żadnych znaczących różnic między mężczyznami i kobietami lub między pierwszym i drugim badaniem.

Aby dokładniej ocenić zdolność do prowadzenia samochodu, przeprowadzono trzy wspólne testy na równowagę i koordynację w oparciu o to, co jest stosowane przez ekspertów w dziedzinie rozpoznawania narkotyków. „Testy te są regularnie stosowane w Szwajcarii przez przeszkolony personel medyczny w imieniu policji w celu określenia deficytów neurologicznych po nadużywaniu substancji i/lub możliwym zatruciu osób podejrzanych o upośledzenie prowadzenia pojazdów” – czytamy w badaniu.

Najpierw zbadano równowagę i wewnętrzny zegar uczestnika, wstając z wyciągniętymi rękami i zamkniętymi oczami, z instrukcjami, aby otworzyć oczy po tym, jak uważał, że minęło 30 sekund, podczas gdy egzaminator rejestrował rzeczywisty czas, który upłynął. Chociaż istniała statystycznie istotna różnica między grupą placebo i CBD, wyniki dla obu grup mieściły się w normalnym zakresie od 20 do 45 sekund i niezależnie od tego, czy palono staw CBD, czy placebo, wszyscy uczestnicy badania byli w stanie zachować „bezpieczną równowagę”.

Następnie zastosowano powszechnie obserwowany test palec w nos i „z 33 uczestników 32 dotykało czubka nosa przy każdym ruchu”, niezależnie od tego, czy palono staw CBD, czy placebo. Ale po spożyciu stawu CBD „jeden uczestnik dwukrotnie chybił czubka nosa”. Trudniejsze dla badanych było wykonywanie instrukcji zmieniających ramiona, lewo-prawo-lewo-prawo-prawo-lewo, ponieważ zostało to wykonane niepoprawnie pięć razy: trzy razy z grupy CBD i dwa razy od uczestników, którzy palili placebo.

Wreszcie, podczas testu chodzenia i obracania, wszyscy chodzili bez przerwy „i żaden uczestnik nie przegapił stopy od pięty do palców ani podskakiwał, niezależnie od tego, czy palili staw CBD, czy placebo”. Wystąpiły pewne rozbieżności, w których 19 z 66 testów wykonało niewłaściwą liczbę kroków, zwłaszcza podczas tury, ale błędy te były równomiernie rozłożone w obu grupach: 10 razy po tym, jak uczestnik wypalił skręta CBD i 9 razy po spożyciu staw placebo.

Pomimo, że badania krwi wykazały, że wszyscy uczestnicy mieli poziom THC we krwi powyżej dozwolonego limitu, w momencie rozpoczęcia badania nie zaobserwowano u badanych żadnych istotnych różnic w ciśnieniu krwi, zachowaniu, orientacji, nastroju, języku i zdolnościach psychomotorycznych. Naukowcy doszli do wniosku, że palenie marihuany bogatej w CBD nie ma znaczącego wpływu na parametry życiowe.

„Chociaż stężenia wolnego THC osiągnęły poziomy, które uważano za powodujące objawy upośledzenia w innych badaniach, w których palono marihuanę bogatą w THC, w bieżącym badaniu nie zaobserwowano oznak upośledzenia” – napisali autorzy. „Te odkrycia sugerują, że wyższe stężenia CBD powodowały negatywny efekt allosteryczny w układzie endokannabinoidowym, zapobiegając powstawaniu takich objawów”.

Mimo że nie zaobserwowano żadnych objawów upośledzenia, badacze ci zalecili jednak, aby konsumenci powstrzymali się od prowadzenia samochodu przez kilka godzin po paleniu marihuany bogatej w CBD, ponieważ dopuszczalne limity stężenia THC mogą zostać przekroczone.

Te wnioski są podobne do wcześniejszych badań dotyczących wpływu CBD na prowadzenie pojazdów z Uniwersytetu w Sydney. Są one również zgodne z niedawną decyzją Komisji ds. Bezpieczeństwa Jazdy Zaburzonej w stanie Michigan, która stwierdziła, że ​​nie powinno być per se limitu stężenia THC we krwi w celu określenia upośledzenia u kierowców, a zamiast tego „zaleca się stosowanie drogowych testów trzeźwości ( s) w celu ustalenia, czy kierowca jest upośledzony.

W badaniu opublikowanym w 2019 r. stwierdzono również, że osoby, które jeżdżą przy dozwolonym limicie THC – który zwykle wynosi od dwóch do pięciu nanogramów THC na mililitr krwi – nie były statystycznie bardziej narażone na wypadek w porównaniu z osobami, które nie miały używana marihuana.

Oddzielnie, Congressional Research Service w 2019 r. ustalił, że chociaż „spożycie marihuany może wpływać na czas reakcji i sprawność motoryczną danej osoby… badania wpływu spożycia marihuany na ryzyko udziału kierowcy w wypadku przyniosły sprzeczne wyniki, a niektóre badania wykazały niewielkie lub żadne zwiększone ryzyko awarii spowodowanej używaniem marihuany.”

Zródło:

Smoking CBD-Rich Marijuana Has ‘No Significant Impact’ On Driving Ability, Study Finds

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *